Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lomová mechanika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14LM1 Z,ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Jiří Kunz
Přednášející:
Jiří Kunz
Cvičící:
Jiří Kunz
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Druhy lomů a mechanismy porušování. Pole napětí a deformací v okolí kořene vrubu a čela trhliny. Parametry lineární lomové mechaniky. Totální energetická bilance tělesa s trhlinou. Lomová houževnatost a problematika hodnocení stability trhliny. Aplikace ve výzkumné a inženýrské praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Druhy lomů, mechanismy šíření trhliny.

2. Pole napětí a deformací v okolí kořene vrubu či trhliny - teoretické základy.

3. Módy porušování tělesa s trhlinou (tahový, rovinný smykový, antirovinný smy kový), kriterium stability trhliny.

4. Faktor intenzity napětí - definice, výpočet, vliv konečný rozměrů tělesa, okrajových podmínek atd., lomová houževnatost - význam v praxi, standardní metody experimentálního určování.

5. Plastická zóna na čele trhliny ve stavu rovinné napjatosti a rovinné deformace - analytický výpočet a experimentální metody určování velikosti a tvaru této zóny.

6. Totální energetická bilance tělesa s trhlinou - hnací síla trhliny, Griffithovo kriterium, R-křivky.

7. Sihův faktor hustoty deformační energie - problematika smíšených módů porušování, predikce směru šíření trhliny.

8. Transformační vztahy mezi parametry lineární lomové mechaniky.

9. Ilustrační příklady a ukázky řešení konkrétních problémů v praxi.

v praxi.

Klíčová slova:

Trhlina, mechanismy lomu, pole napětí a deformací, koncentrace napětí, lineární lomová mechanika, faktor intensity napětí, lomová houževnatost, hnací síla trhliny, R-křivky, plastická zóna, faktor hustoty deformační energie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz, J.: Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2019.

[2] Kunz, J.: Aplikovaná lomová mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 2005.

Doporučená literatura:

[3] Anderson, T.L.: Fracture mechanics. Fundamentals and Applications. Boca Raton, CRC Press 2017.

Studijní pomůcky:

Murakami, Y. et al.: Stress Intensity Factors Handbook. Oxford, Pergamon Press 1987.

Kalkulačka nebo notebook.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6223706.html