Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština P3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XSP3 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XSP3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XSP2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XSP3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XSPZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je pokračováním kurzu SP2. Zahrnuje již práci s autentickými texty, které si student vybírá dle svého budoucího zaměření. Soustřeďuje se na zvládnutí písemností, které bude student potřebovat pro svou práci.

Požadavky:

Znalosti získané předchozím studiem SP1-SP2

Osnova přednášek:

Učebnice Aula Internacional 5 - Nueva edición, vybrané pasáže relevantní k cílům kurzu.

materiály individuálního plánu zaměřené na odborný jazyk

Osnova cvičení:

Učebnice Aula Internacional 5 - Nueva edición, vybrané pasáže relevantní k cílům kurzu.

materiály individuálního plánu zaměřené na odborný jazyk

Cíle studia:

Znalosti:

Zvládnutí morfologie, syntaxe a lexika daného kurzu pro složení zkoušky úrovně B2 dle SERR upravené pro odborný jazyk.

Schopnosti:

Využít získané znalosti a dovednosti při porozumění přednáškám a složitějším výměnám názorů, v pochopení článků a zpráv z oblasti profesionálního zájmu,při aktivní a spontánní účasti v diskuzi, k vyjadření a obhajobě vlastních názorů,v běžné a odborné komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,N.Sánchez,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 5 - Nueva edición, Difusión 2018

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, Ediciones SM 2005

[4] P. Alzugaray, M.J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2, Edelsa 2010

[5] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální pomůcky, PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7249206.html