Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z dozimetrie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SED1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Dvořák, Tereza Hanušová, Vladimír Linhart, Kateřina Pilařová, Dana Prchalová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seminář z dozimetrie (16SED1) je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii zejména v radiologické fyzice. Úvodní přednášky budou věnovány podpoře k budoucímu sepisování bakalářské práce. Další přednášky budou vedeny převážně absolventy a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvodní přednášky k podpoře psaní bakalářské práce následované přednáškami odborníků z praxe o rutinní i výzkumné činnosti v oboru radiologická fyzika.

Příklady témat přednášek:

1. Elektronické informační zdroje, Citování podle normy ISO 690

2. Jak rychle a efektivně vypracovat rešerši, Jak psát bakalářskou práci

3. Úvod do radioterapie, rentgenové diagnostiky a nukleární medicíny

Cíle studia:

Znalosti:

Získání základních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření v radiologické fyzice.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření v radiologické fyzice.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109506.html