Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář z dozimetrie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SED1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Dvořák, Tereza Hanušová, Vladimír Linhart, Kateřina Pilařová, Dana Prchalová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seminář z dozimetrie (16SED1) je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii a zároveň jim poskytnout základní informace o rozmanitých aplikacích ionizujícího záření v různých oblastech vědy, výzkumu, ale i běžného lidského života. Úvodní přednášky budou věnovány základům fyziky mikrosvěta a dozimetrie (tj. Oboru jako takového), kde se posluchači seznámí s interakcemi ionizujícího záření s látkou, základními dozimetrickými veličinami, různými způsoby jejich stanovení nebo i principy ochrany před zářením. Další přednášky budou vedeny převážně absolventy a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení v tuzemsku (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.) i zahraničí (CERN, Fermilab).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvodní přednášky k fyzice ionizujícího záření a dozimetrii následované přednáškami odborníků z praxe o rutinní i výzkumné činnosti v oboru.

Příklady témat úvodních přednášek:

1. Atomy, jádra a ionizující záření

2. Veličiny a jednotky v dozimetrii, principy a praxe radiační ochrany

3. Úvod do radioterapie, rentgenové diagnostiky a nukleární medicíny

4. Částicová fyzika ve světových laboratořích CERN a Fermilab

Cíle studia:

Znalosti:

Získání zíkladních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109506.html