Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRAO ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Evžen Losa
Přednášející:
Evžen Losa
Cvičící:
Evžen Losa
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se zdroji radioaktivních odpadů, systémem jejich klasifikace a nakládání s nimi. Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem je povolovanou činností a je vázáno na národní legislativu, existují pro něj též různé strategie, které se mohou v jednotlivých státech lišit. Každá strategie vyžaduje použití jiných technologií a postupů v závislosti na národní legislativě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Původ a charakteristické vlastnosti radioaktivních odpadů. Nakládání s RAO v životním cyklu energetických a institucionálních RAO.

2.Předzpracování radioaktivních odpadů, zpracování radioaktivních odpadů, úprava a recyklace radioaktivních odpadů a uvádění radioaktivních látek do životního prostředí.

3.Přeprava radioaktivních odpadů, nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

4.Zpracování radioaktivních odpadů pomocí transmutačních technologií, Homogenní a heterogenní recyklace vyhořelého paliva v rychlých reaktorech

5.Uzavírání palivového cyklu asymptotická metoda – teorie rovnovážného palivového cyklu. Možnosti redukce množství aktinoidů v tepelném a rychlém spektru, použití thoria v uzavřeném palivovém cyklu

6.Neutronická ekonomika likvidace aktinoidů, D-faktor.

7.Skladování a ukládání radioaktivních odpadů. Provozní bezpečnost. Dlouhodobá bezpečnost. Radiační mimořádné události, jejich zvládání.

8.Dekontaminace povrchů a zacházení se vzniklými odpady. Zvládání radiačních mimořádných událostí, likvidace starých ekologických zátěží.

9.Vyřazování pracovišť z provozu, recyklace materiálů získaných při vyřazování jaderných zařízení.

10.Právní prostředí při nakládání s radioaktivními odpady, vztahy s veřejností.

Osnova cvičení:

1.Základy práce s grafickým editorem MCNP Vised

2.Limity pro skladování a přepravu

3.Redukce variance ve výpočtech, zdrojový člen, dozimetrické konverzní funkce

4.Rovnovážný cyklus: Procedura EQL0D, dekompozice reaktivity

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Dlouhý Z.: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, IBSN 978-80-214-3629-9, 2009

[2]IAEA: Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management, Nuclear Energy Series No. NW-T-1.14, IAEA, Vienna, 2018

[3]IAEA: Storing Spent Fuel until Transport to Reprocessing or Disposal, Nuclear Energy Series No. NF-T-3.3, IAEA, Vienna, 2019

[4]OECD NEA: Minor Actinide Burning in Thermal Reactors, NEA, 2013

Doporučená literatura:

[5]IAEA: Impact of High Burnup Uranium Oxide and Mixed Uranium-Plutonium Oxide Water Reactor Fuel on Spent Fuel Management, Nuclear Energy Series No. NF-T-3.8, IAEA, Vienna, 2011

[6]OECD NEA: Homogeneous versus Heterogeneous Recycling of Transuranics in Fast Nuclear Reactors, NEA, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6304106.html