Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nástroje pro simulace a analýzu dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02NSAD Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Zpracování dat a simulace srážek ve fyzice elementárních částic. Programy ROOT a Pythia.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky. Základy programování.

Osnova přednášek:

1.Program ROOT.

2.Způsob ukládání dat v programu ROOT.

3.Práce s histogramy.

4.Práce se stromy.

5.Monte - Carlo generátory srážek.

6.Program Pythia.

7.Parametry generátoru Pythia.

8.Generování vysokoenergetické srážky.

9.Ukládání generované srážky v programu ROOT.

10.Tvorba histogramů z generované srážky.

11.Použití selekce - ?cut?

12. I/O operace v ROOT.

13.Fitování v programu ROOT

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zpracování dat ve vysokoenergetické částicové fyzice - postupy a používané programy, simulace srážek částic

Schopnosti:

Samostatná simulace částicové srážky a následné zpracování v programu pro analýzu dat

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ROOT User's guide - root.cern.ch/drupal/

[2] ROOT Reference guide - root.cern.ch/drupal/

[3] Pythia manual pythia6.hepforge.org

Doporučená literatura:

[4] M.Virius: Programování v C++, ČVUT Praha 2009

[5] M. Virius: Metoda Monte Carlo, ČVUT Praha 2010

Studijní pomůcky:

počítačová učebna s operačním systémem LINUX a programem ROOT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2825006.html