Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do objektového programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01UOP ZK 2 0+2
Garant předmětu:
Zdeněk Čulík
Přednášející:
Cvičící:
Zdeněk Čulík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Objektově orientované programovací jazyky. Knihovny využívající principy objektově orientovaného programování v oblasti grafiky, databází a distribuovaných systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vývoj objektově orientovaných programovacích jazyků

2. Dědičnost, zapouzdření, polymorfismus

3. Rozhraní, odlišnosti v jazycích Java a C++

4. Šablony a generické konstrukce

5. Návrhové vzory

6. Objekty a grafické uživatelské rozhraní

7. Třírozměrná grafika a Open Inventor

8. Distribuované systémy: CORBA, COM, DBus

9. Objektově orientované databáze

10. Historie: Simula 67, Smalltalk, Ada

11. Objektově orientované skriptovací jazyky, jazyk Python

Osnova cvičení:

1. Vývoj objektově orientovaných programovacích jazyků

2. Dědičnost, zapouzdření, polymorfismus

3. Rozhraní, odlišnosti v jazycích Java a C++

4. Šablony a generické konstrukce

5. Návrhové vzory

6. Objekty a grafické uživatelské rozhraní

7. Třírozměrná grafika a Open Inventor

8. Distribuované systémy: CORBA, COM, DBus

9. Objektově orientované databáze

10. Historie: Simula 67, Smalltalk, Ada

11. Objektově orientované skriptovací jazyky, jazyk Python

Cíle studia:

Znalosti:

Vývoj objektově orientovaných programovacích jazyků. Uplatnění objektů v moderních softwarových technologiích.

Schopnosti:

Navrhnout objektově orientovanou aplikaci. Implementovat navrženou aplikaci s využitím objektově orientovananých knihoven.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Virius: Programování v C++, třetí přepracované vydání, ČVUT, Praha 2009.

Doporučená literatura:

[2] M. Virius: Programování v Javě, ČVUT, Praha 2010

[3] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2001

[4] M. Lutz, D. Ascher: Naučte se Python, Grada, Praha, 2003

[5] B. Stroustrup: The C++ Programming Language, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1997

[6] B. Stroustrup: The Design and Evolution of C ++, 1st Edition, Addison-Wesley, 1994

[7] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Návrh programů pomocí vzorů, Grada, Praha, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887206.html