Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Administrace systému UNIX

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12AUX KZ 2 2+0 česky
Vztahy:
Předmět 12AUX nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 12UNX (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Milan Šiňor
Přednášející:
Milan Šiňor
Cvičící:
Milan Šiňor
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základní i pokročilá administrace operačního systému typu Unix.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Všeobecné příkazy systému UNIX.

2) Práce se soubory, adresáři, přístupová práva.

3) Používání, vlastnosti a programování interpretu příkazů (shellu).

4) Přesměrování vstupu a výstupu, síťové služby.

5) Administrace systému. Správa uživatelů v rámci skupin. Obsluha periferií.

6) Práce s hierarchickým systémem souborů.

7) Práce s diskovým prostorem: LVM a souborový systém.

8) Administrace odkládacího prostoru, NIS a DNS.

9) Další úlohy administrace, zálohování a jeho plánování.

10) Konfigurace jádra.

11) Instalace softwaru.

12) Implementace hardwaru LAN a konfigurace síťového připojení.

13) Konfigurace směrování v síti, podsítě a NFS.

14) Ovládání systémových služeb, konfigurace internetových služeb a NTP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Porozumět základní i pokročilé administraci operačního systému typu Unix.

Schopnosti:

Umět aplikovat získané poznatky při praktické správě operačních systémů typu Unix.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv autorů, Linux Dokumentační projekt, 4. aktualizované vydání. Computer Press, Brno 2008.

Doporučená literatura:

[2] G. Snyder, T.R. Hein, E. Nemeth, Linux. Kompletní příručka administrátora, 2. aktualizované vydání. Computer Press, Praha 2008.

[3] http://www.google.com/search?q=linux+administration

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/aux/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24712405.html