Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16BPV2 Z 10 0+10
Vztahy:
Předmět 16BPV2 nelze zapsat s předmetem 16BPV1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Lenka Frýbortová
Přednášející:
Cvičící:
Lenka Frýbortová, Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Bakalářská práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:

16BPV1

Osnova přednášek:

Téma bakalářské práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovanou bakalářskou práci dle formálních pravidel předepsaných katedrou.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6373606.html