Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atomová a molekulová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02AMF Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
David Břeň
Přednášející:
David Břeň
Cvičící:
David Břeň
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Hlavním cílem přednášky je poskytnout studentům základy atomové a molekulové fyziky s použitím aparátu kvantové mechaniky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1.Radiační přechody

2.Atom vodíku a atomy alkalických kovů

3.Atom helia

4.Vektorový model atomu

5.Hundova pravidla

6.Obecný molekulární Hamiltonián a Bornova-Oppenheimerova aproximace

7.Symetrie molekul

8.Molekula H2+

9.Molekula H2

10.Diatomické molekuly

11.Polyatomické molekuly

12.Interakce se zářením

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na téma:

1.Radiační přechody

2.Atom vodíku a atomy alkalických kovů

3.Atom helia

4.Vektorový model atomu

5.Hundova pravidla

6.Obecný molekulární Hamiltonián a Bornova-Oppenheimerova aproximace

7.Symetrie molekul

8.Molekula H2+

9.Molekula H2

10.Diatomické molekuly

11.Polyatomické molekuly

12.Interakce se zářením

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základy atomové a molekulové fyziky, řešit jednoduché kvantově-mechanické rovnice.

Schopnosti:

Aplikace aparátu kvantové mechaniky při řešení jednoduchých problémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Erkoç and T. Uzer, Atomic and molecular physics, World Scientific, 1996

[2] H. Haken and H. Ch. Wolf: Molecular physics and elements of quantum chemistry, Springer 2003.

Doporučená literatura:

[3] J. Formánek: Úvod do kvantové teorie, Academia, 1983

[4] R. L. Brooks, The Fundamentals of Atomic and Molecular Physics, Springer, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24890605.html