Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní cvičení 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15LAC1 KZ 4 5L
Garant předmětu:
Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Přednášející:
Kateřina Čubová, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Kateřina Čubová, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Praktikum je zaměřeno na chemickou (radiochemickou) stránku vyřazování. Studenti se seznámí srůznými možnostmi charakterizace radioaktivních materiálů pomocí chemických metod (iontová chromatografie, rentgenová difrakce, XRF, spektrofotometrie...) a radiochemických metod (gammaspektrometrie, kapalinová scintilační spektrometrie...), stanoví míru kontaminace a vyzkouší si různé metody dekontaminace (modulární dekontaminační systém –mechanická, chemická, elektrochemická dekontaminace). Získané výsledky vyhodnotí a navrhnou optimální způsob dekontaminace pro různě kontaminované materiály.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Návody k Laboratorní cvičení 1, soubor materiálů vyučujících, 2019

2.New Methods and Techniques for Decontamination in Maintenance or Decommissioning Operations, TECDOC 1022, IAEA, Vídeň, 1998, ISSN 1011-4289

Doporučená literatura:

3.W. E. Lee,M. I.Ojovan.C. M. Jantzen (Eds): Radioactive Waste Management and Contaminated Sie Clean-up, Woodhead Publishing, UK, 2013

4.Z.Dlouhý: Nakládání sradioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2009

5.G. Y. Park, Ch.-L. Kim: Chemical Decontamination Design for NPP Decommissioning and Considerations on its Methodology, Technical Paper, 2015, dostupné na http://www.jnfcwt.or.kr/journal/article.php?code=35871(navštíveno 15. 4. 2019)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5660106.html