Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biochemie a farmakologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16BAF ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Jan Kovář
Přednášející:
Jan Kovář
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Stručný přehled organické chemie, biochemie a patologie tělních tekutin, biochemie dýchání, biochemie trávení a resorpce, ledviny a moč, biochemický význam jater, metabolismus vody a minerálů, metabolismus stopových prvků, výživa. Základní principy farmakologie - biotransformace léčiv, jejich absorpce, distribuce a eliminace, farmakodynamika, rozdělení léčiv, chemoterapeutika, radiofarmaka a diagnostické preparáty, požadavky na ně a jejich příprava.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Stručný přehled vybraných kapitol organické chemie. Prvkové složení tkáně, izomerie, základní typy organických sloučenin v biologických systémech.

2. Struktura a funkce proteinů a enzymů. Aminokyseliny, peptidy, peptidová vazba, struktura a funkce proteinů.

3. Základy biochemie nukleových kyselin. Nukleové kyseliny, struktura a funkce genů, regulace genové exprese. Replikace, transkripce a translace.

4. Bioenergetika - obecné základy. Úloha ATP, endergonické a exergonické procesy, produkce vysokoenergetických substrátů. Biologické oxidace. Respirační řetězec a oxidativní fosforylace.

5. Metabolismus sacharidů a lipidů. Fyziologicky významné sacharidy a lipidy. Základní dráhy metabolismu sacharidů a tuků a jejich integrace (citrátový cyklus, glykolýza a glukoneogeneze.

6. Metabolismus aminokyselin. Aminokyseliny esenciální, katabolismus dusíku aminokyselin.

7. Krev a tělní tekutiny. Funkce krve, plazmatické proteiny.

8. Dýchání a plíce. Dýchání, transport kyslíku krví.

9. Kardiovaskulární systém. Metabolismus myokardu, svalová práce. Patobiochemie a klinická biochemie aterosklerózy a ischemické choroby srdeční (infarktu myokardu).

10. Trávení a trávicí ústrojí. Trávení a resorpce jednotlivých živin.

11. Játra. Centrální úloha jater v energetickém metabolismu. Vylučovací, detoxikační a hematologické funkce jater. Patobiochemie a klinická biochemie jaterního postižení.

12. Ledviny. Hospodaření solemi a vodou. Tvorba moči a její regulace. Úloha ledvin v udržování acidobazické rovnováhy.

13. Patobiochemie nádorových onemocnění.

14. Výživa. Přísun a výdej energie. Úloha bílkovin, sacharidů a tuků. Vitamíny, makro- a mikrominerály.

15. Farmakologie. Interakce mezi léčivem a organismem.

16. Farmakodynamika. Působení léčiva na organismus. Receptorové teorie, lékové receptory.

17. Farmakokinetika. Působení organismu na léčivo. Distribuce a eliminace léčiva.

18. Farmakologie. Demonstrace obecných prtincipů na vybraných léčivech. Preklinické a klinické hodnocení léčiv.

19. Radiofarmaka. Definice radiofarmaka, cesty podání. Příprava a hodnocení jakosti radiofarmak.

20. Exkurse na pracoviště klinické biochemie a nukleární medicíny (použití radiofarmak).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání přehledu o biochemických procesech v lidském těle a principech farmakologie a biotransformace léčiv.

Schopnosti:

Použití znalostí z oblastí organické chemie a biochemie k výběru farmak pro léčbu pacientů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Murray, R. K., Harperova biochemie. Praha, H a H 2001.

Doporučená literatura:

[2] Katzung, B. G., Základní a klinická farmakologie. Jinočany, H a H 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11370005.html