Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nanomateriály - příprava a vlastnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11NAMA Z,ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Irena Kratochvílová
Přednášející:
Irena Kratochvílová
Cvičící:
Irena Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V rámci předmětu jsou popsány metody přípravy nanomateriálů, jejich struktura, specifické vlastnosti a aplikace. Podrobně budou rozebrány vlastnosti zejména uhlíkových a křemíkových nanoobjektů a vrstev. Cílem předmětu je vysvětlit vztahy mezi fyzikálními/chemickými vlastnostmi materiálů složených z nano-částic a jejich hlavními strukturními rysy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Nanomateriály - úvod

2. Fyzikální vlastnosti nanočástic

3. Organické a anorganické nanomateriály

4. Technologie přípravy nanomateriálů

5. Technologie přípravy tenkých vrstev

6. Analýza nanomateriálů (spektroskopické a mikroskopické metody, SEM, TEM)

7. Nanočástice pro fotovoltaiku

8. Uhlíkové nanočástice a tenké vrstvy/diamantové nanočástice, polykrystalické diamantové vrstvy

9. Křemíkové a kovové nanočástice

10. Modelování vybraných vlastností nanočástic

11 Modifikace vlastností nanočástic, povrchová funkcionalizace

12. Nanočástice a tenké vrstvy v praxi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení vztahu mezi fyzikálními/chemickými vlastnostmi materiálů složených z nano-částic a jejich hlavními strukturními rysy.

Dovednosti:

Prakticky implementovat nanomateriály v materiálovém výzkumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Gunter Schmid (editor): Nanoparticles from theory to application, ISBN: 978-3-527-60404-3, Wiley 2006.

Doporučená literatura:

Rafael Luque, Rajender S Varma (editors): Sustainable Preparation of Metal Nanoparticles, Methods and Applications, ISBN: 978-1-84973-428-8 , RSC 2012.

Stuart Lindsay (author):Introduction to Nanoscience, ISBN-13: 978-0199544219 ISBN-10: 0199544212, , 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4606106.html