Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování srážek částic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02MSC ZK
Garant předmětu:
Miroslav Myška
Přednášející:
Miroslav Myška
Cvičící:
Miroslav Myška
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět uvádí studenta do fyziky Monte Carlo generátorů srážek částic, které překonávají propast mezi čistou teorií, reprezentovanou Lagrángiánem Standartního modelu, a experimentální realitou, ve které jsou detekovány typicky desítky částic. Student se seznámí s širokou škálou metod fenomenologie interakcí částic, bude rozumět základní klasifikaci procesů z pohledu použití poruchového rozvoje nebo aproximativních modelů pro získání maticového elementu, získá vhled do modelů partonové evoluce zvaných sprškové algoritmy a porovná strunovou a klastrovou hadronizaci. V rámci cvičení bude student zaškolen v použití těchto softwarových nástrojů a vypracuje detailnější zprávu o funkcích zvoleného modelu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Náhodná čísla a integrace fázového prostoru

2. Výpočet maticového elementu (ME), specializované generátory

3. Neporuchový příspěvek do události srážky

4. Algoritmus partonové spršky, jeho napojení na ME, Sudakov korekce

5. Strunový a klustrový model hadronizace, barevné přeuspořádání

6. Generování srážky těžkých iontů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět uvádí studenta do fyziky Monte Carlo generátorů srážek částic, které překonávají propast mezi čistou teorií, reprezentovanou Lagrángiánem Standartního modelu, a experimentální realitou, ve které jsou detekovány typicky desítky částic. Student se seznámí s širokou škálou metod fenomenologie interakcí částic, bude rozumět základní klasifikaci procesů z pohledu použití poruchového rozvoje nebo aproximativních modelů pro získání maticového elementu, získá vhled do modelů partonové evoluce zvaných sprškové algoritmy a porovná strunovou a klastrovou hadronizaci. V rámci cvičení bude student zaškolen v použití těchto softwarových nástrojů a vypracuje detailnější zprávu o funkcích zvoleného modelu.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] T. Sjöstrand, S. Mrenna, P. Z. Skands: Pythia 6.4 Physics and Manual, JHEP 05 (2006) 026

[2] A. Buckley et al.: General-Purpose Event Generators for LHC Physics

[3] M. Bähr et al.: Herwig++ Physics and Manual, EPJC 58 (2008) 639

Doporučená literatura

[4] R. D. Field: Applications of Perturbative QCD, Addison-Wesley, 1995

[5] R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber: QCD and collider physics, Cambridge UP, 2003

[6] Bierlich et al, A comprehensive guide to the physics and usage of Pythia 8.3, arxiv 2203.11601, 2022

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7705006.html