Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZBAF1 Z,ZK 4 2+2
Garant předmětu:
Alena Doubková, Šimon Vaculín
Přednášející:
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Šimon Vaculín
Cvičící:
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Šimon Vaculín
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery. Molekulární genetika. Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Obecná anatomie člověka. Základy lékařského názvosloví. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Vylučovací a pohlavní ústrojí.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Základy molekulární a buněčné biologie.

2. Základy genetiky.

3. Genotoxikologie.

4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK. (anatomie)

5. Páteř, pánev. Klouby HK + DK. (anatomie)

6. Lebka + spojení na páteři. (anatomie)

7. Svaly hlavy, krku, trupu. Svaly HK + DK. (anatomie)

8. Trávicí ústrojí. Dýchací ústrojí. (anatomie)

9. Vylučovací ústrojí. Pohlavní ústrojí. (anatomie)

10. Dýchání. Spirometrie. (fyziologie)

11. GIT. Amylázy, jídelníček. (fyziologie)

12. Obecná a svalová fyziologie. EMG. (fyziologie)

13. Demonstrace na pitevně.

Osnova cvičení:

Kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost lékařského názvosloví. Základy genetiky. Základy anatomie a fyziologie člověka (opora, pohyb, trávení, dýchání, vylučování rozmnožování).

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné genetiky a genetiky člověka. Orientace v základní lékařské terminologie a stavbě a funkcích člověka (zejména pro potřeby radiologického technika/fyzika).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998

[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24189905.html