Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diskrétní matematika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DIMA3 ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Lubomíra Dvořáková
Přednášející:
Lubomíra Dvořáková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Studenti se postupně seznamují s problémy a metodami z různých oblastí diskrétní matematiky. V rámci semináře

nastudují a přednesou zajímavou úlohu s řešením podle vlastního výběru ze zadané literatury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Tři aplikace Eulerovy formule

2. Latinské čtverce

3. Mřížky: Pickova a Minkowského věta

4. Rozměňovací problém

5. Aplikace Dirichletova principu

6. Izoperimetrické úlohy

7. Celočíselná optimalizace

8. Užitečné nerovnosti

9. Důkazy iracionality některých čísel

10. Antiřetězce a systémy různých reprezentantů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from the Book, Springer-Verlag, 2004

[2] A. T. Benjamin, J. J. Quinn, Proofs that Really Count, The Art of Combinatorial Proof, The Mathematical

Association of America, 2003.

[3] V. Kumar: Discrete Mathematics, BPB Publications, 2018.

Doporučená literatura:

[4] Kombinatorické počítání 1999 , KAM-DIMATIA Series preprint no. 451 (1999), 59 p

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6931706.html