Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika laserového plazmatu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12FLP ZK 2 2
Garant předmětu:
Ondřej Klimo, Jiří Limpouch
Přednášející:
Ondřej Klimo, Jiří Limpouch
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Fyzika plazmatu generovaného intenzivním laserovým zářením.

Požadavky:

Vypracování a prezentace příkladů zadaných na přednášce.

Osnova přednášek:

1. Intenzivní laserové impulsy a jejich vlastnosti.

2. Základní charakteristiky plazmatu při interakci laseru s různými typy terčů.

3. Lineární a nelineární jevy při šíření a absorpci laserového záření, ponderomotorická síla.

4. Transport energie v laserových terčích, elektronová tepelná vodivost a ohraničení tepelného toku, radiační transport.

5. Atomová fyzika v horkém plazmatu, spektroskopická diagnostika.

6. Generace kvazistatických elektrických a magnetických polí a jejich role.

7. Generace rázových vln, fyzika vysokých hustot energie, stavová rovnice, hydrodynamické nestability.

8. Interakce při relativistických intenzitách, aplikace jakožto zdroj energetických částic.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat pokročilé znalosti o fyzice interakce intenzivních laserových svazků s různými terči a o fyzikálních procesech v laserovém plazmatu. Získat předpoklady pro aplikaci poznatků při teoretickém i experimentálním výzkumu laserové interakce.

Studijní materiály:

Základní:

[1] S. Eliezer, The Interaction of High/Power Lasers with Plasmas, Institute of Physics Publishing, Bristol 2002.

[2] P. Mulser, D. Bauer, High Power Laser-Matter Interaction, STMP 238, Springer, Berlin Hedelberg 2010.

Doporučená:

[3] W.L. Kruer, The Physics of Laser-Plasma Interactions. Addison-Wesley, New York, 1988.

[4] R.P. Drake, High-Energy-Density Physics: Fundamentals, Inertial Fusion and Experimental Astrophysics, Springer, Berlin Heidelberg 2006.

[5] D. Salzman, Atomic Physics in Hot Plasmas, Oxford University Press, New York Oxford 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24765605.html