Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilá experimentální neutronová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PENF KZ 4 1P+3L česky
Garant předmětu:
Ondřej Huml
Přednášející:
Ondřej Huml
Cvičící:
Ondřej Huml
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Praktická cvičení s nereaktorovými zdroji neutronů, detekce neutronů, stanovení emisivity radionuklidových zdrojů neutronů (AmBe, Cf252), spektrometrie neutronů pomocí Bonerových sfér a scintilačních detektorů, zeslabení svazku neutronů různými materiály, práce s urychlovačovými zdroji neutronů (D-D resp. D-T generátor), vytvoření fotoneutronového zdroje, neutronová dozimetrie, neutronová aktivační analýza a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednášky vytváří teoretický úvod do všech praktických úloh: studenti budou seznámeni se základní teorií a s literaturou použitou v následných praktických úlohách. Bude provedena instruktáž pro bezpečnou práci s neutronovými zdroji a provede se rozdělení studentů do skupin.

Osnova cvičení:

1.Detekce neutronů – základní typy detektorů neutronů (plynové, scintilační, polovodičové), jejich zprovoznění, nasta-vení a konfigurace provozních parametrů

2.Stanovení emisivity radionuklidových zdrojů neutronů – určení emisní četnosti AmBe a Cf252 neutronových zdrojů pomocí manganové (příp. vodní) lázně

3.Práce s neutronovými generátory na bázi D-D resp. D-T reakce

4.Spektrometrie neutronů pomocí Bonerových sfér s plynovým detektorem

5.Spektrometrie rychlých neutronů pomocí scintilačních detektorů na bázi odražených jader

6.Dozimetrie neutronů – určování dávkových příkonů od různých zdrojů neutronů

7.Stínění a zeslabování svazku neutronů pomocí různých materiálů

8.Produkce a měření vlastností fotoneutronových zdrojů

9.Neutronová aktivační analýza s nereaktorovými zdroji neutronů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Lamarsh J.R., Baratta A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Londýn: Pearson, 2017. ISBN 978-0134570051

[2]Rataj J., Huml O., Sklenka Ľ.: Experimentální neutronová a reaktorová fyzika – laboratorní cvičení, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05904-3

[3]Knoll G. F.: Radiation Detection and Measurement. 4th ed., New York: Wiley & Sons Ltd, 2012, 860 s. ISBN 978-1-118-02691-5

Doporučená literatura:

[4]Musílek L.: Dozimetrie neutronů, ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01750-8 (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

[5]Valkovic V.: 14 MeV Neutrons: Physics and Applications, CRC Press, Boca Raton, 2015, ISBN 978-14-82-23800-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6305306.html