Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomová práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DPAA1 Z 10 0P+10C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 01DPAA1 je, že student úspěšně absolvoval 01VUAA2 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01VUAA2. Předmět 01DPAA1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01VUAA2
Předmět 01DPAA1 nelze zapsat s předmetem 01DPAA2 ve stejném semestru.
Zápočet z předmětu 01DPAA1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 01DISE
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 01DPAA1 je podmínkou zápisu na předmět 01DPAA2.
Garant předmětu:
Čestmír Burdík
Přednášející:
Cvičící:
Čestmír Burdík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně d ohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Zápočet je studentovi udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu a dostatečný pokrok v plnění zadání práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle zadání závěrečné práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6981806.html