Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Linear Algebra with Applications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01LAWA ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Kurz je věnován na základní oblasti lineární algebry a jejich aplikace v ekonomii a dalších oborech. Je vyučován v angličtině.

Požadavky:

Znalost angličtiny na úrovni A2 (Common European Framework of Reference for Languages).

Osnova přednášek:

Jazyk matematiky. Důkazy. Soustavy lineárních rovnic (metody řešení, aplikace). Matice (operace s maticemi, maticová algebra, hodnost, úvod do lineárních transformací). Vektory (vektory v geometrii, vektorová algebra, délka vektoru, úhel dvou vektorů, přímky a roviny). Vektorové prostory (vektorové prostory a podprostory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy lineární algebry a její využití. Výuka probíhá v angličtině, je při ní rozvíjen funkční bilingvismus studentů.

Schopnosti:

Použití základních pojmů lineární algebry v aplikacích. Komunikace o nejazykovém předmětu v angličtině, porozumění a používání anglické terminologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W.K. Nicholson: Linear Algebra with Applications. Boston: PWS Publishing Company, 1993.

[2] D. Poole: Linear Algebra. A Modern Introduction. Brooks/Cole, Thomson Learning 2003.

Doporučená literatura:

[3] P.M. Cohn: Classic Algebra. Wiley, 1991.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24369605.html