Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Struktura a funkce biologických molekul

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SFBM Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Petr Kolenko
Přednášející:
Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ
Cvičící:
Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Znalost struktury makromolekuly je důležitá pro pochopení její funkce. Předmět se zaměřuje na úvod do stavebních prvků makromolekulárních struktur, jejich celkovou strukturu a vztah mezi strukturuou a funkcí včetně makromolekulárních komplexů.

Požadavky:

Základní znalosti středoškolské chemie.

Osnova přednášek:

1.Úvod do chemie biologických molekul.

2.Struktura a funkce bílkovin.

3.Struktura a vlastnosti nukleových kyselin.

4.Fyzikální techniky studia struktury a funkce biomolekul.

5.Základy enzymologie.

6.Membránové bílkoviny, viry a virové bílkoviny.

7.Strukturní rozbor základních imunitních procesů.

8.Buňka a role makromolekul.

Osnova cvičení:

Individuální práce studentů zahrnuje samostatné vypracování několika protokolů podle návodu a na závěr samostatnou prezentaci vybraného aktuálního strukturně biologického článku.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojení si základní práce se strukturami makromolekul, jejich analýza a pochopení publikovaných textů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

C.Branden, J.Tooze: Introduction to Protein Structure. Garland Publishing Inc, New York, USA, 1999.

Doporučená literatura:

A.Liljas, L. Liljas, J. Piskur, G. Lindblom, P. Nissen, M. Kjeldgaard. Textbook of Structural Biology. World Scientific Publishing Co., Singapore, 2009.

Z.Vodrážka, P. Rauch, J. Káš. Enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 1998.

B.Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, s.r.o. Ústí nad Labem, 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=11SFBM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4605706.html