Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Miniprojekty 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14MIP2 KZ 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Čech
Přednášející:
Jaroslav Čech, Ondřej Kovářík
Cvičící:
Jaroslav Čech, Ondřej Kovářík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět by měl doplnit a prohloubit znalosti získané v teoretických předmětech. V rámci předmětu studenti zpracují dva miniprojekty většího rozsahu na zadané aktuální téma z oblasti fyzikální metalurgie, lomové mechaniky, přípravy materiálu, mechanické charakterizace materiálů, mikroskopie, nedestruktivního zkoušení atd. Pod dohledem cvičícího získají teoretický základ k dané problematice, provedou měření, vyhodnocení získaných dat a kritickou analýzu výsledků. Hodnocení proběhne na základě odevzdaných protokolů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Klíčová slova:

Fyzikální metalurgie, lomová mechanika, příprava materiálu, mechanická charakterizace materiálů, mikroskopie, nedestruktivní zkoušení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Menčík: Úvod do experimentální analýzy, Univerzita Pardubice, 2017.

[2] K.S. Sharma, (ed.): Handbook of Materials Characterization, Springer, Švýcarsko, 2018.

Doporučená literatura:

[1] L. Chen: Micro-Nanoindentation in Materials Science, NY Research Press, 2015.

[2] M. Sardela: Practical Materials Characterization, Springer-Verlag New York, 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6225806.html