Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum metod konečných prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PMKOP ZK 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Aleš Materna
Přednášející:
Aleš Materna
Cvičící:
Aleš Materna
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Zvládnutí komerčního softwaru při řešení praktických problémů fyziky kontinua pomocí metody konečných prvků.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Lineární statika 1: prutová soustava.

2. Lineární statika 2: ohyb nosníku s nástřikem.

3. Nelineární statika 1: tahová zkouška.

4. Nelineární statika 2: elastoplastická deformace trubky zatížené vnitřním přetlakem.

5. Kontaktní úloha: Hertzův tlak.

6. Komplexní nelineární úloha: indentace materiálu.

7. Lomová mechanika 1: 2D průchozí trhlina.

8. Lomová mechanika 2: 3D povrchová trhlina.

9. Dynamika: kmitání nosníku (vlastní frekvence a buzené kmitání).

10. Vedení tepla: ohřev plochy laserem.

11. Teplotní pnutí: ohřev bimetalického pásku.

12. Creep materiálu: creep lopatky turbíny.

13. Paralelizace výpočtu, uživatelská rozšíření na úrovni preprocesoru a řešiče.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Reddy, J.: Introduction to the Finite Element Method, 4th ed. McGraw-Hill Education, 2018, 816 s.

[2] Seshu, P.: Textbook of Finite Element Analysis, Eleventh Printing, PHI Learning, 2012, 340 s.

Doporučená literatura:

[3] Marc - User's Guide, MSC.Software.

[4] Marc - Volume A-E, MSC.Software.

Studijní pomůcky:

MSC.Marc v počítačové studovně.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6447706.html