Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová teorie pole 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KTPA2 Z,ZK 8 4P+2C
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 02KTPA2 je podmínkou zápisu na předmět 02ZQCD.
Garant předmětu:
Martin Štefaňák
Přednášející:
Petr Jizba
Cvičící:
Václav Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s technickou a aplikační stránkou Feynmanova funkcionálního integrálu. Přednáška se soustřeďuje na prohloubení znalosti v moderních pasážích relativistické a nerelativistické kvantové teorie pole a statistické fyziky. Přednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např. v oblasti exaktně řešitelných systémů, teorii kritických jevů, molekulární chemii a biochemii či kvantové gravitaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. První kvantování pomocí dráhového integrálu

2. Druhé kvantování a funkcionální integrál, partiční suma a Wickův teorém

3. Teorém E. Noetherové a anomálie

4. Poruchový počet Greenových funkcí prostřednictvím Feynmanových diagramů, skalární pole, generující

funkcionály W a Г

5. Grassmannovy proměnné a Berezinův funkcionální integrál pro fermionovská pole

6. Poruchový počet Greenových funkcí prostřednictvím Feynmanových diagramů, fermionovská pole, S-matice a

LSZ formalismus

7. Goldstonův teorém a Higgsův mechanismus

8. Kalibrační pole a jejich kvantování

9. Callan-Symanzikova rovnice renormalizační grupy a β funkce

10. Některé spektrální vlastnosti 2-bodových korelačních funkcí

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, Imperial College Press, London, 2011

[2] H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, World Scientific, London, 2017

Doporučená literatura:

[3] E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, New York, 2013

[4] A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge University Press, Singapore, New York, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6237706.html