Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systémy CAD v elektronice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12CAD Z,ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

CAD programy : MicroSim 8.0, Circuit Interactice Analyser, PUFF - mikrovlnný simulator, TARGET, MPLAB. Analýza lineárních a nelineárních obvodů ve frekvenční a časové oblasti, optimalizace, FFT. Návrh a technologie výroby plošných spojů.

Požadavky:

Základní znalosti elektroniky, absolvování nebo souběžné studium předmětu Základy elektroniky nebo jeho ekvivalentu.

Osnova přednášek:

1.Program MicroSim release 8.0

2.Metoda korektor - prediktor, FFT, LU faktorizace, modely tranzistorů

3.Zesilovače třídy A, B, AB, C ; filtry

4.Obvody s operačními zesilovači

5.AF a RF oscilátory

6.Kombinační a sekvenční logické obvody, klopné obvody

7.Program MPLAB, assembler mikropočítačů PIC

8.Simulace kódu mikrokontroleru PIC 16F84

9.Mikrovlnný simulátor, přechodová a impulsní charakteristika, analýza mikropáskových obvodů

10.Program TARGET pro návrh plošných spojů

11.Komplexní zpracování schématu v programu TARGET - návrh a simulace

12.Komplexní zpracování schématu v programu TARGET - autointeraktivní routování

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získat přehled o špičkových simulačních programech.

Schopnosti:

Cílem předmětu je naučit se samostatně řešit elektronické obvody včetně realizace tištěných spojů pomocí výpočetní techniky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Vít Záhlava : OrCAD 10, Grada 2004

Doporučená literatura:

2.www.ibfriedrich.com

3.www.microchip.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11311305.html