Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ruština Z5

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RZ5 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předpokládá se zvládnutí kurzu 04RZ4, protože kurz se zaměřuje do značné míry na dovednost čtení (práce s odborným textem, interpretace textů a získávání informací z přečteného odborně zaměřeného materiálu) a dovednost ústního a částečně i písemného vyjadřování o získaných odborných informacích. Část kurzu ještě doplňuje každodenní témata a rozvíjí příslušné řečové dovednosti. Student se seznamuje s odbornou slovní zásobou (technickou, ekonomickou); gramatika není probírána systematicky, orientuje se na zvláštnosti typické pro odborný styl (např. přídavná jména slovesná, přechodníky, trpný rod) a vychází z textů. Část výuky je věnována i praktickým dovednostem (psaní žádostí, životopisu apod.)

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RZ4

Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po novomu 5

Lekce 1 - 5

skripta: Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry

Vybrané texty: především 2, 3, 14, 15, 16, popř. 6, 7, 8, 18, 19, 20

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální:

gramatické pasáže typické pro odborný styl (trpný rod, slovesný vid, přídavná jména slovesná, přechodníky), slovní zásoba z oblasti ekonomické a technické, pracovního trhu, opakování komunikativně důležitých frází

Schopnosti:

číst odborný text, interpretovat ho, přeložit a shrnout, získávat z něj důležité informace, vyjadřovat se k nim ústně i písemně, napsat oficiální dopis a životopis

Splnění podmínek pro složení zkoušky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, J. Folprechtová, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po novomu 5 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] I. Dvořáková, E. Lhotová, E. Markvartová, Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry Ediční středisko ČVUT 1990 (skripta)

Doporučená literatura:

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Začátečníci - kód 04RZ5

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23073505.html