Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11MAPL Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Irena Kratochvílová
Přednášející:
Irena Kratochvílová
Cvičící:
Irena Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět podává popis elektrických a magnetických vlastností kovů a jejich slitin včetně supravodivosti. Dále jsou charakterizovány elektrické a optické vlastnosti polovodičů, dielektrik a feroelektrik a metody jejich studia.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Schrödingerova rovnice pro pevné látky, Blochův teorém, trenslační operátory, Krönig-Penneyův model, reprezentace E(k).

2.Kovy, polovodiče, izolanty, linearita, časová invariance a kauzalita.

3.Fyzika kovů a slitin, hustota stavů, plasmony, tepelná kapacita elektronového plynu, elektrická vodivost, Hallův jev.

4. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus, technická magnetizace.

5.Supravodivost, 2D vodiče.

6.Fyzika polovodičů – pásová struktura, intrinsické vs. extrinsické chování, elektrická vodivost, PN přechody, tranzistory.

7.Fyzika dielektrik-druhy polarizace, susceptibilita, permitivita, Kramersovy-Kronigovy relace, frekvenční závislost dielektrické konstanty, optické vlastnosti.

8.Fázové přechody, feroelektrika.

9.Fotoelektrické a povrchové vlastnosti materiálů.

10.2D mateiály, Diracův kužel, grafen, Hauslerovy slitiny.

11. Rentgenografická, elektronová a neutronová difrakční analýza materiálů.

12.Ramanova a infračervená spektroskopie.

13.Diagnostické metody studia povrchových vrstev a nanostruktur materiálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ch. Kittel : Kittel's Introduction to Solid State Physics Global Edition, Wiley-VCH, 9th edition, Berlin 2018.

[2] I.Kraus, J.Fiala : Elementární fyzika pevných látek, ČVUT, ISBN:978-80-01-059425-0, Praha 2016.

Doporučená literatura:

[3] I.Kraus, H.Frank, I.Kratochvílová : Úvod do fyziky pevných látek , ČVUT, ISBN: 978-80-01-04257-1, Praha 2009.

[4] M.P.Marder: Condensed Matter Physics, J.Wiley, New York 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6369706.html