Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotní rizika ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZRIZ ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Marie Davídková
Přednášející:
Marie Davídková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s radiobiologickými základy radiační ochrany. Základem předmětu je úvod do biologických účinků ionizujícího záření (IZ) na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni, přehled deterministických a stochastických účinků ionizujícího záření, zdravotní újma, riziko a jeho hodnocení, základy epidemiologie.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16URF2.

Osnova přednášek:

1. Úvod.

2. Časový průběh účinků IZ

3. Primární radiační poškození na molekulární úrovni

4. Radiační poškození na buněčné úrovni

5. Radiační poškození tkání a orgánů

6. Deterministické účinky IZ

7. Stochastické účinky IZ, genetické účinky IZ

8. Experimentální metody měření účinků IZ na člověka

9. Měření účinků nízkých dávek záření, biodozimetrie

10. Obecná epidemiologie

11. Druhy epidemiologických studií a jejich vlastnosti

12. Epidemiologické studie zkoumající vliv IZ

13. Stanovení újmy a rizika vzhledem k IZ

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

radiolýza vody, mechanizmy biologického účinku IZ na subbuněčné, buněčné a tkáňové úrovní, základy radio-epidemiologie, vliv epidemiologických studií na radiační ochranu

Schopnosti:

Orientace v problematické radiobiologie a epidemiologie pro radiační ochranu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] UNSCEAR 2017 REPORT Sources, Effects And Risks Of Ionizing Radiation, 2017

[2] ICRP Publication 103 - Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, 2007

Doporučená literatura:

[3] Lehnert, S.: Biomolecular action of ionizing radiation, Taylor&Francis, 2008

[4] Nias A.H.W.: An introduction to radiobiology, Wiley, Chichester, 2000

[5] Joiner M., van der Kogel A.: Basic Clinical Radiobiology, Taylor&Francis, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5952406.html