Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZBAFM2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Alena Doubková, Šimon Vaculín
Přednášející:
Alena Doubková, Šimon Vaculín
Cvičící:
Alena Doubková, Šimon Vaculín
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16ZBAF1.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.

2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.

3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.

4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK

5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK

6. Páteř, pánev. Lebka.

7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.

8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.

9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.

10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.

11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.

12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.

13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.

14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Osnova cvičení:

1. Stavba buněk, dělení.

2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.

3. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.

4. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.

5. Přehled nervů. CNS.

6. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.

7. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy.

8. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998

[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6107806.html