Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nízkoteplotní plazma a výboje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12NIPL Z,ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Nejdl
Přednášející:
Jaroslav Nejdl
Cvičící:
Jaroslav Nejdl
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Atomární strážkové procesy; základní pojmy a vztahy; pružný rozptyl; ionizace a excitace; tříčásticová rekombinace. Brzdné záření; radiační záchyt; diskrétní vyzařování. Procesy v částečně ionizovaném plynu. Plyn v termodynamické rovnováze. Ionizovaný plyn v elektrickém poli. Jevy na elektrodách.

Průraz plynu v elektrickém poli stejnosměrném a střídavém. Elektrické výboje v plynu; V-A charakteristika výboje. Doutnavý výboj. Samostatný obloukový výboj. Nízkotlaký oblouk se žhavenou katodou. Elektrické sondy.

Požadavky:

Základy atomové fyziky, teorie elektromagnetického pole.

Osnova přednášek:

- Atomární strážkové procesy.

- Elektromagnetické vyzařování soustavy nábojů.

- Procesy v plynu se srážkami částic.

- Plyn v termodynamické rovnováze.

- Ionizovaný plyn v elektrickém poli.

- Jevy na povrchu elektrod.

- Průraz plynu elektrickým polem

- Průraz plynu střídavým elektrickým polem.

- Doutnavý výboj.

- Samostatný obloukový výboj.

- Nízkotlaký oblouk se žhavenou katodou.

- Elektrické (Langmuirovy) sondy pro diagnostiku plazmatu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost procesů v částečně ionizovaném plynu, různých výbojů a jejich vlastností.

Schopnosti:

Schopnost rozumět chování různých elektrických výbojů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]- J. Král: Nízkoteplotní plazma a výboje. Přednášky v elektronické formě.

Doporučená literatura:

[2]- E.W. McDaniel: Collision Phenomena in Ionized Gases. J.Wiley & Sons, New York, 1964. (také ruský překlad - I.Mak-Danieĺ: Processy stolknovenij v ionizovannych gazach, Mir, Moskva, 1967.)

[3]- M. Mitchner, C.H. Kruger,Jr: Partially Ionized Gases. J. Wiley & Sons, New York , 1973. (také ruský překlad - M. Mitčner, Č. Kruger: Častično ionizovannye gazy, Mir, Moskva, 1976.)

[4]- A.M. Howatson: An Introduction to Gas Discharges. 2nd. edition, Pergamon Press, Oxford, 1976.

[5]- Ju.P. Rajzer: Fizika gazovovo razrjada. Nauka, Moskva, 1987. rusky.

[6]- V.L. Granovskij: Električeskij tok v gaze, ustanovivšijsa tok. Nauka, Moskva, 1971.

[7]- J.D. Swift, M.J.R. Schwar: Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe Books, London, 1970.

Poznámka:

volitelný předmět.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11297905.html