Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rentgenové difrakční metody studia pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11RDT ZK
Garant předmětu:
Nikolaj Ganev
Přednášející:
Nikolaj Ganev
Cvičící:
Nikolaj Ganev
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení s difrakční analýzou pevných látek, získání praktických dovedností během cvičení v Laboratoři strukturní rentgenografie.

Obsahové zaměření:

Předmět obsahuje soubor základních poznatků difrakční analýzy pevných látek s důrazem na experimentální metody diagnostiky reálné struktury polykrystalických materiálů.

Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními (ukázkami) v Laboratoři strukturní rentgenografie KIPL FJFI podle tematického zaměření prací doktorandů.

Požadavky:

Absolvování předmětu předpokládá základní vědomosti doktoranda z fyziky pevných látek/kovů

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Principy difrakce rtg. záření na krystalech.

2.Vlastnosti a vznik rtg. Záření.

3.Detektory rentgenových paprsků.

4.Principy experimentálních metod studia monokrystalů.

5.Rentgenová difrakce polykrystalických látek.

6.Stanovení mřížkových parametrů.

7.Kvalitativní a kvantitativní difrakční fázová analýza.

8.Difrakční texturní analýza.

9.Určování mikroskopických a makroskopických napětí.

10.Analýza difrakčního profilu - stanovení velikosti krystalitů.

11.Základy neutronové a elektronové difrakce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

[1]C. Giacovazzo et al.: Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, NY 1992.

[2]R. Jenkins, R. L. Snyder: Introduction to X-ray Powder Diffractometry, John Wiley and Sons, NY 1996.

[3]B. D. Culity, S. R. Stock: Elements of X-Ray Diffraction, Prentice Hall; 3 edition , NY 2001

Doporučená:

[4]V. Pecharsky, P. Zavalij: Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials. Second edition, Springer, 2008.

[5]R. Guinebretiere: X-ray Diffraction by Ploykrystalline Materials, ISTE, 2007

Poznámka:

aka Rentgenové difrakční techniky pevných látek

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3587206.html