Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Softwarový projek 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01SWP3 Z 4 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět navazuje na 01SWP1 a 01SWP2. Obsahem je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, konkrétně dokončení prací započatých v rámci 01SWP1 a 01SWP2 (doplnění rozšiřujících funkčních částí projektu, ladění, optimalizace, dokumentace projektu atd.). Studenti se mohou blíže seznámit s nástroji pro podporu týmové práce, jejich správou a nastaveními: Jenkins, Trac, SVN. Rovněž budou zmíněny softwarové prostředky alternativní k těm, které studenti v rámci předmětu využijí, např. Git.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět navazuje na 01SWP1 a 01SWP2. Obsahem je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, konkrétně dokončení prací započatých v rámci 01SWP1 a 01SWP2 (doplnění rozšiřujících funkčních částí projektu, ladění, optimalizace, dokumentace projektu atd.). Studenti se mohou blíže seznámit s nástroji pro podporu týmové práce, jejich správou a nastaveními: Jenkins, Trac, SVN. Rovněž budou zmíněny softwarové prostředky alternativní k těm, které studenti v rámci předmětu využijí, např. Git.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:

Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami, schopnost zprovoznit a spravovat vlastní Jenkins server, schopnost založit git repozitář pro vlastní projekty.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005, http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:

[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008, http://wicketinaction.com/

[3] J. F. Smart, Jenkins, The Definitive Guide, http://www.wakaleo.com/download-jenkins-the-definitive-guide

[4] S. Chacon, Pro Git, http://progit.org/, český překlad - http://knihy.nic.cz/

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, Java IDE, Subversion, Trac, Jenkins.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1750906.html