Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace jazykového systému - zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APAK ZK 2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04APAK je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 04APA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Zkouška ověřuje písemnou a ústní formou zvládnutí obsahu kurzu 04APA. Délka zkoušky: 100 minut - písemná, cca 30 minut - ústní.

Požadavky:

Zápočet z kurzu 04APA.

Osnova přednášek:

Obsahem zkoušky je učivo daného kurzu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Připravit studenta na samostatnou práci s odbornými materiály.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

[2] materiály vypracované na KHVJ používané v kurzu 04APA

[3] překladové a výkladové slovníky v knižní podobě

Doporučená literatura:

[4] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6358106.html