Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematické minimum 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
00MAM2 Z 1 0+1 česky
Garant předmětu:
Lukáš Heriban
Přednášející:
Lukáš Heriban
Cvičící:
Lukáš Heriban
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Opakování základních partií středoškolské matematiky.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy, matematická indukce.

2. Funkce, rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, iracionální.

3. Funkce, rovnice, nerovnice exponenciální, logaritmické.

4. Funkce, rovnice, nerovnice goniometrické.

5. Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, analytická geometrie v rovině a v prostoru.

6. Opakování

7. Závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zopakovat základy středoškolské matematiky, nutné pro absolvování dalších základních kurzů z matematické analýzy a lineární algebry.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] J. Polák: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus 2010

[2] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus, 2007

[3] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách II, 2008

[4] I. Bušek: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Prometheus 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3211406.html