Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MIK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Quang Van Tran
Přednášející:
Quang Van Tran
Cvičící:
Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Mikroekonomie je souborem teorií, které slouží k porozumění procesům alokace vzácných zdrojů při jejich

alternativním využívání, vysvětluje úlohu cen a trhů v těchto procesech a objasňuje chování ekonomických subjektů.

Přednášky a cvičení jsou koncipovány tak, aby výklad mikroekonomických pojmů nevyžadoval znalosti

z diferenciálního počtu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní ekonomické pojmy a ekonomické modely. Hranice výrobních možností. Absolutní a komparativní

výhody.

2. Trh a různé druhy trhů. Tržní rovnováha. Různé druhy statků.

3. Odvozování tržní poptávky a tržní nabídky. Důchodová a cenová elasticita poptávky. Cenové indexy.

4. Úvod do teorie firmy. Přebytek výrobce. Celkový přebytek. Fixní a variabilní náklady. Produkční analýza, náklady

firmy.

5. Dokonalá konkurence.

6. Monopol. Náklady mrtvé váhy.

7. Monopolistická konkurence.

8. Produkční funkce (Cobb-Douglasova, Leontiefova, CES). Izokvanty. Mezní míra technické substituce –

MRTS, mezní produkt – MP, průměrný produkt – AP. Výnosy z rozsahu.

9. Maximalizace zisku. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech. Odvození nabídkové funkce.

10. Minimalizace nákladů. Izokosty. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech.

11. Duopol: Cournotův a Stackelbergův model.

12. Kartel: dokonalý a nedokonalý.

13. Teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Mankiw, N. G., Taylor, M. P. Microeconomics, 4th ed. Hampshire (GB): Cengage Learning EMEA, 2017. ISBN

978-1473725393.

[2] Holman, R. Mikroekonomie, středně pokročilý kurz, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-397-4.

[3] Frank, R. H., Bernanke, B. S., Antonovics, K., Heffetz, O. Principles of Microeconomics. 6th edition. New York

(USA): McGraw-Hill Education , 2015. ISBN 978-0073517858.

Doporučená literatura:

[4] Gravelle, H., Rees, R. Microeconomics. 3rd edition. Toronto (Ontario): Pearson Education Canada, 2004. ISBN 978-

0582404878.

[5] Varian, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 9th edition. New York (USA): W. W. Norton&

Company, 2014. ISBN 978-0393123968.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6753806.html