Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Generace ultrakrátkých impulzů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12UKP ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Václav Kubeček
Přednášející:
Václav Kubeček
Cvičící:
Václav Kubeček
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Co rozumíme pod pojmem ultrakrátké světelné impulsy (UKI) . Historie jejich generace.Charakteristiky UKI a jejich popis.Metody generace ultrakrátkých světelných impulsů.Princip synchronizace módů v laserech.Metody synchronizace módů. Vliv disperze na šíření a generaci UKI. Metody kompenzace disperze a její využití.Prostoro-časová optika ultrakrátkých impulsů.Metody měření charakteristik UKI. Autokorelační metody. Spektrální fázová interferometrie a frekvenčně rozlišené optické hradlování- SPIDER a FROG. Metody tvarování UKI. Metody zesilování UKI, časové roztahování impulsů a komprese.Příklady aplikací ultrakrátkých impulsů.

Požadavky:

12 LT1, 12LT2, 12 LAS-Doporučeno

Osnova přednášek:

1.Co rozumíme pod pojmem ultrakrátké světelné impulsy (UKI). Historie jejich generace.

2. Charakteristiky UKI a jejich popis.

3. Metody generace ultrakrátkých světelných impulsů.Princip synchronizace módů v laserech.

4. Metody synchronizace módů.

5. Vliv disperze na šíření a generaci UKI. 6. Metody kompenzace disperze a její využití.

7. Prostoro-časová optika ultrakrátkých impulsů.

8.Metody měření charakteristik UKI. Autokorelační metody.

9.Spektrální fázová interferometrie a frekvenčně rozlišené optické hradlování- SPIDER a FROG.

10. Metody tvarování UKI.

11. Metody zesilování UKI, časové roztahování impulsů a komprese.

12. Příklady aplikací ultrakrátkých impulsů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

generace, charakterizace a měření pikosekundových a femtosekundových světelných impulsů

Schopnosti:

aplikovat získané poznatky při používání, návrhu a charakterizaci pikosekundových a femtosekundových laserových systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]V. Kubeček-materiály k přednášce UKP, http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

Doporučená literatura:

[2]Femtosecond Laser Pulses (ed. Claude Rulliere), Springer 2005

[3]Kurz „Ultrafast Optics“ , http://www.physics.gatech.edu/gcuo/lectures/index.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24911105.html