Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programátorské praktikum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PROP KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Jakub Klinkovský
Přednášející:
Jakub Klinkovský
Cvičící:
Jakub Klinkovský
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je proniknout do pokročilých témat týkajících se programování, návrhu kódu a správy softwarových projektů. Na konkrétních příkladech si studenti procvičí pragmatické techniky a principy používané v praxi. Velký důraz je kladen na seznámení s volně dostupnými nástroji, které umožňují zvýšit efektivitu práce programátora a zajistit vysokou kvalitu výsledného kódu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní zásady psaní čistého kódu (formátování, pojmenování, strukturování)

2.Modulární architektura programu a softwarového projektu

3.Objektový návrh, principy SOLID a návrhové vzory

4.Principy defenzivního programování

5.Principy agilního vývoje software

6.Unit testy – návrh, vývoj a použití v praxi

7.Správa verzí kódu pomocí systému Git

8.Vývoj software pomocí systému Git – větvení a slučování větví

9.Strategie pro větvení verzí – GitFlow, GitHub Flow, GitLab Flow

10.Nástroje pro automatizaci sestavování projektu – GNU Make, CMake, Meson

11.Nástroje pro kontrolu kvality kódu a detekci chyb

12.Nástroje a techniky pro refaktorování kódu

13.Nástroje pro tvorbu dokumentace

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K. Fogel, Producing open source software: How to run a successful free software project, Second Edition, O'Reilly Media, 2022. https://producingoss.com/

[2] R.C. Martin, Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftmanship, Prentice Hall 2009. ISBN 978-0132350884.

[3] S. Chacon, B. Straub, Pro Git, Second Edition, Apress, 2014. https://git-scm.com/book/en/v2

Doporučená literatura:

[1] D. Thomas, A. Hunt, The Pragmatic Programmer, 20th Anniversary Edition, Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135957059.

[2] M. Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Second Edition, Addison-Wesley, 2018. ISBN 978-0134757599.

[3] P. Silén, Clean Code Principles and Patterns: A Software Practitioner's Handbook, 2023. ISBN 979-8373835732.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7675106.html