Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Specializované praktikum 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SPRA1 KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Jan Čepila
Přednášející:
Cvičící:
Jan Čepila, Lukáš Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzikální měření zaměřená na zvládnutí práce s přístroji nejčastěji se vyskytujícími ve fyzikální a technické praxi. Témata úloh jsou vybírána tak, aby se v rámci nich studenti seznámili s náročnějšími partiemi experimentální fyziky a metrologie.

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zeemanův jev

2. Elektron-spinová rezonance

3. Vakuové aparatury, měření netěsností

4. Určení V-A charakteristik elektronických prvků (tranzistor - bipolární, FED; Zenerova dioda, apod.) při nízkých teplotách

5. Návrh a realizace jednoduchých elektronických obvodů (dělič, impulzní generátor, apod.)

6. FPGA, mikropočítač ATMEL

Cíle studia:

Znalosti:

Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761506.html