Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do chemie a fyziky polymerních látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CFPL ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková
Přednášející:
Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková
Cvičící:
Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Základní syntézy polymerních látek, charakterizace polymerů a jejich zpracování. Vlastností polymerní matrice na makro-, mikro-, nanometrické a molekulární úrovni a řešení vztahu syntéza - vlastnosti - zpracování. Praktické ukázky řešení vybraných problémů, výběr polymerů k fyzikálnímu studiu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod - základní terminologie polymerů, jejich struktura a vlastnosti.

2. Radikálové polymerizace - teorie, techniky provedení a vlastnosti produktů.

3. Iontové polymerizace - teorie, techniky provedení a vlastnosti produktů.

4. Komplexně-koordinační polymerizace - teorie, techniky a vlastnosti produktů.

5. Polykondenzace, polyadice a vybrané speciální polymerizace.

6. Syntéza a vlastnosti běžných technických polymerů.

7. Dodatečné chemické a fyzikální modifikace polymerů.

8. Degradace, stabilizace a stabilizovatelnost polymerů - aditiva - zpracování polymerů.

9. Charakterizace polymerů na molekulární úrovni - teoretický přístup/praxe. Charakterizace polymerů na makroskopické, mikroskopické a nanometrické úrovni

10. Chemické a fyzikální heterogenity polymerní matrice.

11. Závěrečná diskuze - relevantnost fyzikálních dat, nejčastější chyby při práci s polymery.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy organické chemie.

Schopnosti:

Orientace v problematice polymerních materiálů - příprava a vlastnosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] B.Vollmert: Základy makromolekulární chemie, Praha, Akademie 1962.

[2] S.F. Sun: Physical Chemistry of Macromolecules: Basic Principles and Issues. 2nd. Ed., Wiley 2004.

Doporučená literatura:

[3] G.D. Patterson: Physical Chemistry of Macromolecules, CRC-Press 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24358805.html