Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dráhový integrál

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02DI Z,ZK 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Petr Jizba
Cvičící:
Petr Jizba
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s technickou a aplikační stránkou Feynmanova dráhového integrálu.

Důraz bude kladen na aplikace v současných problémech kvantové a statistické fyziky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova

1. Úvod a motivace

- evoluční kernel

- Lie-Trotterova součinová formule

- dráhový integrál v konfiguračním prostoru

2. Kernel pro volnou částici a harmonický oscilátor

- Semiklasická aproximace

- WKB metoda a výpočet fluktuačního faktoru

3. Poruchové metody

- variační poruchová metoda a anharmonický oscilátor

- delta rozvoj

- poruchové metody pro Greenovy funkce

4. Dráhové integrály ve fázovém prostoru a Klauderův dráhový integrál

- Wickova rotace a Euklidovské dráhové integrály

- jednoduché aplikace ve statistické fyzice a fyzice instantonů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. L. S. Schulman, Techniques and Applications of Path Integrals, Dover, London, 2010.

2. H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics and Financial markets, World

Scientific, Singapore, 2014.

Doporučená literatura

3. R. P. Feynman and A. R. Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals, Dover, New York, 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6043606.html