Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Operační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12OSY ZK 3 3+0 česky
Přednášející:
Miroslav Čech (gar.)
Cvičící:
Miroslav Čech (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Jádro operačního systému. Správa paměti, procesy, víceúlohové systémy, mezi procesová komunikace, vstup a výstup, ovladače, fronty, Síťová komunikace, klient-server. Národní prostředí. Bezpečnost systému. Otevřené systémy

Požadavky:

Základní znalosti programování v jazyce C.

Osnova přednášek:

1.Struktura operačního systému, základní pojmy

2.Správce paměti, algoritmy, ochrana paměti

3.Procesy, princip multitaskingu

4.Správa procesů, synchronizace procesů

5.Ovladače periferií, zablokování, bezpečnost

6.Příklady ovladačů

7.Systém souborů, přístupová práva, organizace disků

8.Síťové vybavení, implementace linkové vrstvy

9.Implementace síťové vrstvy, bezpečnost

10.Systém služeb, knihovny, sdílené knihovny

11.Národní prostředí

12.Základy OS UNIX

13.Programování v UNIXu

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce operačních systémů.

Schopnosti:

Cílem předmětu je schopnost orientovat se v operačním systému.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O.Čada, Operační systémy, Grada 1993

[2] L. Skočovský: Principy a problémy operačního systému UNIX, Science, Praha 1993

[3] Zdroje na Internetu

Doporučená literatura:

[4] W. Stallings: Operating Systems: Internals and degign principles, Prentice-Hall, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12063205.html