Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie zpracování odpadů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TZO ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Martin Kubal
Přednášející:
Martin Kubal
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se zabývá významem odpadů pro národní hospodářství, jednotlivými technologiemi pro jejich využití a odstraňování a optimálními přístupy pro předcházení a omezení jejich vzniku a nepříznivých dopadů na životní prostředí. V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní legislativní opatření v odpadovém hospodářství, zdroje a původ odpadu, nebezpečné vlastnosti odpadů. V další části jsou podrobně diskutovány základní technologie zpracování odpadů (recyklace, skládkování, tepelné procesy, biologické procesy, fyzikálně-chemické procesy), způsoby jejich využití a odstranění, a technologická a organizační opatření pro předcházení a omezení jejich vzniku.

Požadavky:

Je zapotřebí znalost základních chemických disciplin (anorganické, organické a analytické chemie) a chemického inženýrství na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1. Základní právní úpravy týkající se odpadového hospodářství (např. Zákon o odpadech, Zákon o ovzduší, Zákon o obalech, Směrnice EU 98/2008) a následné prováděcí předpisy.

2. Druhy a původ odpadů (komunální, průmyslové, zemědělské, stavební).

3. Informační systémy o odpadech, množství odpadů produkované v ČR.

4. Recyklace odpadů, recyklační potenciál jednotlivých průmyslových odvětví.

5. Skládkování odpadů, typy skládek, biochemické procesy probíhající ve skládkách.

6. Následná péče o skládku po ukončení její činnosti, určení bodu ukončení následné péče.

7. Termické způsoby zpracování odpadů - principy a uplatnění (spalování, pyrolýza, plazmová technologie, zplyňování).

8. Ekologické důsledky spalování odpadů, způsoby odstraňování cizorodých látek ze spalin.

9. Biologické způsoby zpracování odpadů, - aerobní (kompostování), anaerobní (výroba bioplynu).

10. Fyzikální způsoby zpracovní odpadů (destilace, extrakce, adsorpce, stripování).

11. Chemické způsoby zpracování odpadů (oxidace, redukce, neutralizace, hydrolýza, fotolýza).

12. Organizační přístupy pro omezení vzniku odpadů - legislativní a dobrovolné.

13. Technologické přístupy pro omezení vzniku a nebezpečnosti odpadů (čistší produkce, odpovědné podnikání v průmyslu).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalost postupů při nakládání s odpady a znalost opatření k omezování jejich vzniku, včetně souvisejících právních úprav ČR and EU. Dále se seznámí s příčinami vzniku různých typů odpadů (komunální, průmyslové, stavební, zemědělské, zdravotnické), s jejich nebezpečnými vlastnostmi a základními technologiemi jejich využití či odstraňování.

Schopnosti:

Student bude schopen správně volit, používat a zdokonalovat technologické a organizační způsoby nakládání s odpady.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Kuraš, et al.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008.

Doporučená literatura:

[1] G. Tchobanoglous, et al.: Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1993.

[2] L.K. Wang et al.: Handbook of Advanced Industrial and Hazardous Waste Treatment, CRC Press 2009. .

[3] G. Tchobanoglous, F. Kreith: Handbook of Solid Waste Management, McGrawHill, 2002.

[4] B.B. Bilitewski et al.: Waste Management, Springer Verlag, 1997.

Poznámka:

Technologie zpracování odpadů

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12095505.html