Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika dielektrik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DIEL ZK 3 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Podrobně jsou popsány elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti dielektrik a přepolarizační procesy ve feroelektrikách. Interakce elektromagnetického pole s dielektrickými materiály je studována v široké spektrální oblasti z hlediska klasické a kvantové fyziky.

Požadavky:

Doporučuji předem absolvovat přednášku Teorie pevných látek (11TPL1 na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Lorentzovo pole, lokální pole, Clausiova-Mosottiova rovnice, 1 přednáška

2. Mechanismy polarizace, 1 přednáška

3. Dielektrika v časově proměnném poli, 1 přednáška

4. Kramersovy-Kronigovy relace, 1 přednáška

5. Relaxace permitivity, Debyeovy formule, 1 přednáška

6. Optická absorpce v blízkosti absorpční hrany, 1 přednáška

7. Foton-fononová interakce, 1 přednáška

8. Lyddanův-Saxsův-Tellerův vztah, 1 přednáška

9. Hlavní a vázané jevy, 1 přednáška

10. Elektrický a tepelný průraz, 1 přednáška

11. Feroelektrika, 1 přednáška

12. Doménová struktura, 1 přednáška

13. Aplikace feroelektrik, 1 přednáška

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se s elektrickými, tepelnými a mechanickými vlastnostmi dielektrických látek, pochopit přepolarizační procesy feroelektrických látek a možnosti jejich využití. Značný důraz je kladen na pochopení interakce elektromagnetických vln (hlavně světla) s dielektrikem.

Schopnosti:

Orientace v problematice feroelektrik a multiferoik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bryknar, Z. (1983), Fyzika dielektrik, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[2] Born, M. and Wolf, E. (2006), Principles of optics (7th edn), Cambridge University Press, Cambridge.

[3] Kao, K. C. (2004), Dielectric phenomena in solids, Elsevier Academic Press, London.

Doporučená literatura:

[4] Nye, J. F. (1964), Physical Properties of Grystals, Claredon Press, Oxford.

[5] Blinc, R., Žekš B. (1974), Soft Modes in Ferroelectrics and Antiferroelectrics, North-Holland Publishing Company, Amsterodam.

[6] Fousek, J. (1961), Základy fysiky dielektrik a feroelektrik, skripta, Praha.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11290605.html