Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14DPSM2 Z 20 0+20
Vztahy:
Předmět 14DPSM2 nelze zapsat s předmetem 14DPSM1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Petr Haušild, Vladislav Oliva
Cvičící:
Petr Haušild, Vladislav Oliva
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Zápočet je studentovi udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu a dostatečný pokrok v plnění zadání práce.

Klíčová slova:

Diplomová práce

.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle zadání závěrečné práce a doporučení vedoucího práce.

Doporučená literatura:

[1] Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze

[2] ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24886905.html