Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina M3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XAM3 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XAM3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XAM2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XAM3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XAMZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz se zaměřuje na další slohové a funkční útvary typické pro odborný styl a upevňuje gramatické struktury, které se v nich používají. Rozšiřuje obecně technickou slovní zásobu a klade větší důraz na samostatnou práci s textem včetně překladů do češtiny. Zaměřuje se na rozlišení formálního a neformálního projevu a jeho typických prostředků v ústní i písemné podobě. Na závěr kurzu studenti přednesou prezentaci na odborné téma s využitím odborného akademického jazyka.

Požadavky:

zápočet z kurzu AM2

Osnova přednášek:

Písemná zdvořilá žádost, žádost o práci, matematické výrazy a operace, popis a interpretace grafů, vyjadřování kauzality, stavba odstavce, shrnutí, abstrakt, základy prezentačních dovedností.

Rozšiřování obecně technické slovní zásoby, lexikální interference, vybrané gramatické struktury typické pro odborný akademický jazyk.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální, zejména: , základy textové gramatiky, spojky a jim podobné funkční výrazy, rozdíly mezi českou a anglickou interpunkcí, gramatické prostředky pro zdůrazňování. Rozšířená odborná slovní zásoba, slovní zásoba pro formální písemnou komunikaci.

Schopnosti:

Ústně i písemně popsat obrázek, interpretovat graf, napsat formální dopis. Připravit a přednést krátkou prezentaci na odborné téma. Uplatnit různé techniky čtení pro různé účely, najít a interpretovat informace z odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. Bonamy, Technical English 3 - Course Book, Pearson Longman 2011

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

Doporučená literatura:

[3] D. Bonamy, Technical English 3 - Workbook, Pearson Longman 2011

[4] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012

[5] Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2010, případně další výkladové a překladové slovníky jiných nakladatelství

[6] Z.Strnadová, Aiming to Advance, Leda 2010

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246406.html