Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní typy detektorů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02MTD ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jaroslav Adam
Přednášející:
Jaroslav Adam
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět studenty blíže seznamuje se základními typy detektorů, používanými v moderní jaderné a částicové fyzice. Obsahem přednášek jsou principy konstrukce jednotlivých typů detektorů, materiály použité pro konstrukci detektorů, jejich možnosti využití a omezení. Důraz je také kladen na elektronické ovládání detektorů a napájení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní charakteristiky detektorů - Destruktivní a nedestruktivní metody detekce, rozlišení

2. Základní charakteristiky detektorů - účinnost detekce, mrtvá doba, radiační odolnost

3. Scintilační detektory - Organické a anorganické scintilátory, krystalické a plastové scintilátory, kapalné scintilátory

4. Scintilační detektory - Fotonásobiče – hybridní, pozičně citlivé, MCP; Světlovody a wavelength shifters;

Fotokatody

5. Plynové detektory - MWPC, MSGC, GEM, sTGC, (M)RPC

6. Plynové detektory - Driftové komory a TPC, Micromegas

7. Polovodičové detektory - APD, CCD, SiPMT

8. Polovodičové detektory - SSD, SPD, SDD

9. Hardwarové řízení detektoru - Distribuované systémy EPICS a SCADA, komunikační protokoly CANbus, Modbus

10. Hardwarové řízení detektoru - OPC, SNMP, RS232, MQTT, zdroje napětí pro detekční techniku

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. N. Ahmed, Physics and Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2015

Doporučená literatura:

[2] S. Tavernier, Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics, Springer-Verlag, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6252106.html