Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarový projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SWP1 Z 4 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, návrh softwarového řešení, specifikace, analýza a řešení problémů vzniklých při implementaci, ladění a optimalizace, dokumentace projektu atd.

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků typu Java, C/C++.

Osnova přednášek:

1. Zadání projektu.

2. Seznámení s prostředím (programovací jazyk, IDE), potřebnými knihovnami.

3. Vytvoření funkčního prototypu.

4. Vytvoření aplikace splňující zadání, dokumentace.

Osnova cvičení:

Cvičení je nedílnou součástí výuky s obsahem daným sylabem.

Cíle studia:

Znalosti:

Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:

Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005,

http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:

[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008,

http://wicketinaction.com/

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Linux s vývojovým prostředím (IDE) pro programovacími jazyky Java, C/C++.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24524705.html