Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o materiálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14NMA KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Jaroslav Čech, Petr Haušild
Cvičící:
Jaroslav Čech, Petr Haušild
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Úvod do Nauky o materiálu

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin

2. Teorie fázových diagramů

3. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže

4. Difúze

5. Zpevňování plastickou deformací

6. Odpevňovací procesy - zotavení a rekrystalizace

7. Fázové přeměny v pevné fázi, precipitace, martenzitická transformace

8. Fázový diagram železo-uhlík, tepelně-mechanické zpracování ocelí

9. Neželezné kovy a jejich slitiny

10. Deformační a lomové chování kovů a slitin

11. Nekovové materiály - keramika

12. Nekovové materiály - polymery

13. Úvod do koroze

14. Zkoušení materiálů

Osnova cvičení:

1. Fázové přeměny

2. Gibbsovo fázové pravidlo

3. Fázové diagramy

4. Millerovy indexy

5. Koeficienty směstnanosti

6. Napětí, deformace

Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní znalosti o materiálu.

Schopnosti:

Orientace v materiálové problematice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Machek, J. Sodomka, Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály (1. a 2. část), ČVUT, Fakulta dopravní, 2001.

Doporučená literatura:

[2] J. Pluhař a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, 1987.

[3] J. Pluhař a kol.: Nauka o materiálech, SNTL.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23048105.html