Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyziky laserového plazmatu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZFLP ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Ondřej Klimo
Přednášející:
Ondřej Klimo, Jan Pšikal
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přednášky budou shrnovat současný stav poznání v oboru interakce výkonných laserových pulzů s hmotou a související aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vysokovýkonné lasery, od nanosekundových po femtosekundové

2. Interakce s jednotlivými atomy - ionizace látky

3. Interakce laserového pulzu s elektronem

4. Úvod do fyziky laserového plazmatu - základní parametry a pojmy

5. Tři přístupy ve fyzice plazmatu

6. Absorpce a šíření laserového záření v podkriticky a nadkriticky hustém plazmatu

7. Tepelná vodivost, tepelné a rázové vlny

8. Relativistický režim interakce

9. Aplikace interakce laserového záření s hmotou

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Teorie interakce výkonných laserových pulzů s hmotou, zahrnující ionizaci látky, šíření a absorpci laserového pulzu v plazmatu a následný transport energie v terči.

Schopnosti:

Porozumění základním procesům probíhajícím při interakci laserového záření s hmotou a orientace v základních poznatcích a přístupech v této problematice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Paul Gibbon, Short pulse laser interactions with matter an introduction, Imperial College Press 2005.

Doporučená literatura:

[2] D. A. Jaroszynski, R. A. Bingham, R. A. Cairns, Laser-Plasma Interactions, Taylor and Francis 2009.

[3] S. Eliezer, The Interaction of High-Power Lasers with Plasmas ,Institute of Physics Publishing 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1779306.html