Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zobecněné lineární modely a aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZLMA Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hobza
Přednášející:
Tomáš Hobza
Cvičící:
Jiří Franc, Tomáš Hobza
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Zobecněné lineární modely: exponenciální rodina, podmínky regularity, skórová funkce.

2.Odhadování parametrů modelů: maximálně věrohodné odhady, numerické metody výpočtu: metoda Newton-Raphson, metoda Fisher-scoring.

3.Testování modelů: asymptotické rozdělení skórové funkce a maximálně věrohodných odhadů, porovnávání modelů, analýza reziduí a influenčních pozorování.

4.Analýza kovariance (ANCOVA): obecný model analýzy kovariance, ANCOVA s jedním faktorem, vícenásobné porovnávání.

5.Modely pro binární data: logistický model, normální model, Gumbelův model, interpretace parametrů modelu, poměr šancí, testy, rezidua.

6.Poissonovská regrese: jednorozměrná a vícerozměrná poissonovská regrese, interpretace parametrů modelu, testy a rezidua.

7.Pravděpodobnostní modely pro kontingenční tabulky, log-lineární modely.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dobson, A. J.: An Introduction to Generalized Linear Models. CRC Press, 2018.

[2] Dunn, P. K., Smyth, G. K.: Generalized linear models with examples in R. Springer 2018.

Doporučená literatura:

[3] Lindsey, J. K.: Applying Generalized Linear Models. Springer Verlag, 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6345906.html