Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15SBP Z 1 0+1 česky
Garant předmětu:
Alena Zavadilová
Přednášející:
Cvičící:
Barbora Drtinová, Alena Zavadilová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cílem předmětu je připravit studenty k napsání a obhajobě bakalářské práce včetně práce s informačními zdroji a získání prezentačních dovedností.

Požadavky:

Zapsání bakalářské práce a práce na ní, základy práce s PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Formální náležitosti bakalářské práce, rozsah a členění.

2.Práce s informačními zdroji, využívání databází, citace.

3.Seznámení se s vhodným softwarem, programy pro zpracovaní dat, kreslení vzorců atp.

4.Formální náležitosti prezentace.

5.Cvičení prezentačních dovedností, prezentace vlastních výsledků, konzultace.

Cíle studia:

Znalosti: Studenti získají potřebné informace k napsání bakalářské práce, především využívání informačních zdrojů a databází a seznámení se s vhodným softwarem pro zpracování dat. Osvojí si základní prezentační dovednosti.

Schopnosti: Práce s informačními zdroji, prezentační dovednosti

Studijní materiály:

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4996806.html